Nazovite nas
TRAVARSTVO SABLJAKOVIĆ-HORN
TravarstvoLiječenje bolesti › hiperaktivnost

LIJEČENJE BOLESTI

Hiperaktivna djeca

Poremećaj se najčešće otkriva kad dijete krene u kolektiv, posebno u školu.

Vrlo je učestao, i smatra se da se pojavljuje u 3-5% djece školske dobi. Najmanje je četiri puta češći u dječaka nego u djevojčica.

U stranoj literature naći ćemo naziv ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – poremećaj pažnje i hiperaktivnost).

Još uvijek su u upotrebi i termini koji su se ranije koristili, i to: minimalna cerebralna disfunkcija, ADD (Attention Deficit Disorder- poremećaj pažnje) i ADDH (Attention Deficit Disorder with Hyperactivity- poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću).


detaljnije >>