Nazovite nas
TRAVARSTVO SABLJAKOVIĆ-HORN
TravarstvoNovosti i savjeti › Podzemne vode

NOVOSTI I SAVJETI

Podzemne vode

Podzemne vode

Podzemni vodeni tokovi teku u različitim dubinama i širinama, pod različitim kutevima.

Najjači i najštetniji je okomiti signal, dok su svi ostali popratni signali manje štetni.

Intenzitet je ovisan od veličine toka, strukture materijala kroz kojeg prolazi, brzine toka, njegovog nagiba i od vrste odn. štetnosti rudača i minerala kroz koje prolazi.

Zračenje je produkt trenja molekula vode i minerala koji se nalaze u zemljinoj kori. Zračenje prolazi okomito od podzemnog toka prema površini, dok zrake ocrtavaju širinu vodenog toka. Ovo štetno zračenje zovemo epicentrično zračenje.

U nazivu ovog zračenja namjerno  je naglašeno da se radi o toku podzemnih voda, a ne samo o podzemnoj vodi, jer se ovaj oblik zračenja vezuje za dinamiku protoka podzemne vode, što znači da stajaća voda nije izvor ovog zračenja. Osim dinamike toka podzemnih voda, od presudnog je značaja za nastanak ovih zračenja je mineralni sastav kroz koji voda prolazi, kao i sastav i količina i brzina turbulencije vode.

Da rezimiramo: Voda je izvor života, i općenito reći da voda zrači štetno nije posve u redu. No, problem kod podzemnih tokova nastaje zbog toga što protječući kroz zemlju voda prolazi kroz različite rude i minerale pri čemu nastaje trenje, a samim time i statički naboj, te vrlo negativni električni efekti koji izuzetno štetno djeluju na čovjekov organizam.

Tako zapravo zračenja podzemnih voda nastaju kao produkt trenja između molekula vode i minerala iz zemlje, a ovisno o strukturi materijala kroz koje prolazi, tj. vrsti ruda i minerala kroz koje voda teče, ovisi i štetnost toka.
Jače, brže, više... štetnije
Osim o sastavu tla, štetnost podzemnih voda ovisi i o dinamici toka. Naime, podzemne vode mogu imati šire ili uže tokove, teći na različitim dubinama, te pod različitim kutovima, a upravo o veličini, brzini i nagibu toka ovisi i sam intenzitet zračenja. Tako je najjači i najštetniji vertikalni signal, dok su ostali popratni signali manje štetni.

Štetno zračenje podzemnih voda dodatno se pogoršava ukoliko se vodeni tokovi sijeku s nekim drugim zračenjima, a budući da smo ovim utjecajima najviše izloženi dok spavamo, izrazito je važno da krevet ili mjesto na kojem provodimo puno vremena bude izvan dometa podzemnih voda.

Izbjegavanjem tokova podzemnih voda ili njihovom neutralizacijom putem postavljanja različitih zaštita od zračenja, mogu se izbjeći mnogi zdravstveni problemi, spriječiti nastajanje ozbiljnih bolesti, te ublažiti pa čak i potpuno izliječiti već nastale tegobe.POVEZNICE


<< Povratak na Novosti i savjeti

Nazovite nas, liječimo sve